ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 191550Z 35013KT 9999 FEW020 SCT060 23/15 Q1014 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 191530Z 23008G20KT 9999 SCT050CB BKN066 28/14 Q1011TEMPO 4000 SHRA BKN040CB=