ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 270820Z 20017G27KT 9999 SCT018 16/12 Q1009 RMK SCT080 BKN180 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 270830Z 17016KT 3000 -RADZ BR BKN004 OVC005 05/04 Q0994TEMPO 2000 -RADZ=