ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGML 040800Z 17004KT CAVOK 23/14 Q1011=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 040830Z AUTO 34006KT 320V020 5000 RA BR BKN012///BKN020/// BKN030/// ///TCU 13/12 Q1000 TEMPO BKN010 SCT020CB BECMGNSW=