ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGHI 270500Z 2706/2715 18025G35KT 9999 SCT018 PROB40 TEMPO 2706/2715 5000 RA SCT015 FEW018TCU BKN030 PROB30 TEMPO 2709/2715 3000 TSRA SCT015 FEW018CB BKN025=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ