ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGHI 110200Z 1103/1112 15015KT 9999 FEW020 SCT030 PROB40 TEMPO 1103/1112 5000 RA SCT010 FEW018TCU BKN020 BKN030 PROB40 TEMPO 1103/1109 3000 TSRA SCT008 FEW018CB BKN020 OVC030 BECMG 1108/1110 21015KT=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ