ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGST 190500Z 1906/1915 VRB03KT 9999 FEW020 BKN080 PROB30 1906/1909 5000 RA SCT020 BKN070=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 190700Z 20005KT 170V230 9999 FEW011 OVC100 12/11 Q1005NOSIG=