ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGST 050200Z 0503/0512 18008KT 9999 FEW025 SCT030 PROB30 TEMPO 0503/0509 5000 RA SCT015 FEW018TCU BKN025 PROB30 TEMPO 0503/0506 5000 TSRA SCT010 FEW018CB BKN025=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 050230Z 21009KT 9999 BKN008 BKN046 03/02 Q0991 TEMPOBKN004=