Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ