Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΜΠΟΥΤ

ΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ