Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΕΛΤΑ

ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ