Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ