Εικόνα Radar: 10.01.2019 06:20 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-01-16 16:00