Εικόνα Radar: 10.01.2019 08:05 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-01-16 17:00