Εικόνα Radar: 12.02.2019 10:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-06-18 15:00