Εικόνα Radar: 12.02.2019 11:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-04-19 12:15