Εικόνα Radar: 12.02.2019 11:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-16 07:00