Εικόνα Radar: 16.05.2019 10:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-18 02:30