Εικόνα Radar: 16.05.2019 14:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-18 02:45