Εικόνα Radar: 16.05.2019 16:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-21 20:00