Εικόνα Radar: 12.06.2019 10:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-19 15:45