Εικόνα Radar: 12.06.2019 11:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-21 03:00