Εικόνα Radar: 12.06.2019 12:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-06-20 19:00