Εικόνα Radar: 12.06.2019 19:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-06-19 19:45