Εικόνα Radar: 12.06.2019 21:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-06-19 19:00