Εικόνα Radar: 13.06.2019 04:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-06-19 19:00