Εικόνα Radar: 13.06.2019 05:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-06-25 19:45