Εικόνα Radar: 13.08.2019 13:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-23 19:30