Εικόνα Radar: 13.08.2019 15:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-16 08:00