Εικόνα Radar: 13.08.2019 16:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-23 20:00