Εικόνα Radar: 13.08.2019 18:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-23 19:30