Εικόνα Radar: 13.08.2019 18:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-02-17 00:15