Εικόνα Radar: 14.08.2019 09:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-06-05 22:00