Εικόνα Radar: 14.08.2019 11:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-23 20:00