Εικόνα Radar: 14.08.2019 13:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-23 20:00