Εικόνα Radar: 10.09.2019 20:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-15 14:00