Εικόνα Radar: 11.09.2019 06:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-15 14:00