Εικόνα Radar: 11.09.2019 10:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-02-21 04:00