Εικόνα Radar: 11.09.2019 12:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-15 14:00