Εικόνα Radar: 09.10.2019 19:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-18 10:00