Εικόνα Radar: 09.10.2019 23:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-18 23:30