Εικόνα Radar: 01.08.2020 13:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-09 02:00