Εικόνα Radar: 01.08.2020 14:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-12 11:00