Εικόνα Radar: 01.08.2020 15:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-12 11:00