Εικόνα Radar: 01.08.2020 16:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-09 02:45