Εικόνα Radar: 01.08.2020 16:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-12 11:00