Εικόνα Radar: 01.08.2020 17:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-12 12:00