Εικόνα Radar: 02.08.2020 02:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-12 12:00