Εικόνα Radar: 02.08.2020 05:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-09 01:45