Εικόνα Radar: 02.08.2020 08:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-09 02:30