Εικόνα Radar: 02.08.2020 09:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-12 12:00