Εικόνα Radar: 02.08.2020 09:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-12 11:45