Εικόνα Radar: 02.08.2020 11:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-12 11:30