Εικόνα Radar: 02.08.2020 12:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-09 02:00